Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sa riadia podľa platných zákonov a legislatívy Slovenskej republiky. Plné znenie na vyžiadanie e-mialom. E-mailová adresa sa nachádza v sekcii Kontakt.